Vekten av pattedyr og fugler på jorda

Her ser du svaret på oppgaven og kakediagrammet. Husdyr (i første rekke buskap) utgjør 60%, mennesker 36% og ville pattedyr 4%.

Den opprinnelige vitenskapelige artikkelen finner du her: https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1711842115

For en mer populærvitenskapelig omtale se The Guardian.

Vekten av pattedyr