Torv og plantejord

Kompost, høne

Lag din egen kompostjord!

Den jorda du får kjøpt på hagesenteret er ofte ikke jord, men torv. En plastpose med hagejord kan bestå av opptil 100% torv. For å lage torv så drenerer man myr og graver ut torven. Å ødelegge myr på den måten er dumt på flere måter. Myra er et eget lite økosystem med mange helt egne arter, Myrene dekker kun tre prosent av verdens landoverflate, men lagrer dobbelt så mye karbon som alle trær i verdens skoger til sammen. Myrene er også viktige for flomdemping og begrensning av erosjon. Torvmosene suger til seg store mengder vann som flater ut flomtoppene nedover i vassdragene. De gir også fra seg vann når det er lite nedbør, slik at det kommer litt vann i bekker og elver selv om det er tørke. 

Uttaket av torv for bruk til hagejord er en helt unødvendig ødeleggelse av naturen. Torv inneholder ingen næringsstoffene hagen ikke kan få annetsteds fra og hagen din får det bedre med kompostjord. Hvis du ikke vil lage egen kompostjord, så kan du bruke forbrukermakten din og spørre om torvfri jord neste gang du handler jord til hagen. 

Kompost er den beste næringen du kan gi plantene dine. Som en bonus får man utnyttet mat- og hageavfall som den ressursen det er, og redusert klimagassutslipp fra transport, kunstgjødselproduksjon, forsøpling med plastinnpakning og ødeleggelse av myr. 

Både matavfall og grønt avfall fra hus og hage kan brukes til å lage kompost, og det finnes en kompostmetode som passer for de fleste, til og med for de med liten leilighet og balkong. Kaldkompost, varmkompost, bokashi og markkompost er gode søkeord for å finne ut hvilken type kompost som passer best for deg og din hage. 

hjemmedyrking