Strandrydding

Hensyn til hekkende fugl er grunnen til at hovedinnsatsen for strandrydding er lagt til høsten. Den nasjonale strandryddeuka er lagt til uke 37 hvert år (10. – 18 september 2022). Det er også vårryddedag den 19. mars. Det er viktig at ryddingen foregår før hekkesesongen starter.

I Ørland anbefaler vi at det ikke legges opp til ryddeaksjoner i perioden uke 15 – 30 (april – juli) av hensyn til fuglene. Men er du ute så er det selvsagt fint om du tar med deg søppel du finner.

Vi anbefaler sterkt å benytte nettsiden “ryddenorge.no” eller appen “rydde”. Der finner du informasjon om ryddeaksjoner i ditt nærmiljø, eller du kan opprette en aksjon. Du kan også melde inn store gjenstander, eller områder med mye søppel, slik at andre kan se behovet og komme og rydde der.

Sandlo

Hekkende fugl

 

Ser du engstelig fugl der du oppholder deg så trekk unna. Dette er nedfelt i naturmangfoldloven gjennom at unødig forstyrrelse skal unngås. Hvordan kan du vite om en fugl er engstelig? Dette er ikke alltid like lett å forstå og artene oppfører seg forskjellig. Avvikende oppførsel er generelt en pekepinn. Noen arter som måker og terner kan gå til direkte angrep. Dette skjer først og fremst når de har unger. Enkelte vadefugler spiller syke og forsøker å få oppmerksomheten din, for så å trekke deg bort fra egg og unger. Andefugler ligger på reiret og trykker før de evt. velger å fly opp. En and eller gås som flyr opp på kort avstand tyder på at den har reir der. Havørn flyr av reiret på lang avstand og kan sirkle rundt området på flere hundre meters avstand eller sette seg ned et stykke unna for å holde øye med deg (ikke så lett å skille fra annen atferd). Småfugler med mat i nebbet som hopper eller flyr rundt i nærheten gjør dette fordi de venter på at du skal fjerne deg slik at de kommer til ungene og får gitt de mat.

Strandryddesekker

I Ørland kan du få utlevert strandryddesekker på gjenbruksstasjonene, og noen ganger på bensinstasjoner og bibliotek. Sekkene kan plasseres ved egen restavfallsdunk for henting, eller leveres til en av gjenbruksstasjonene.