Quiz i Grandafjæra naturreservat

Her kommer det en quiz for hver av postene som er plassert ut langs diket i Grandefjæra.

I mellomtiden kan du prøve denne fuglequizen med noen av fuglene i naturreservatet:

Fuglequiz - Grandefjæra

1 / 5

Hvilken fugl er dette?

2 / 5

Hvilken fugl er dette?

3 / 5

Hvilken fugl er dette?

Sandlo

4 / 5

Hvilken fugl er dette?

5 / 5

Hvilken fugl er dette?

Your score is

The average score is 49%

0%