Hoggorm

Besøkssenter våtmark Ørland har mange varierte arbeidsoppgaver. Denne gangen fikk vi en telefon angående en hoggormfrøken som befant seg på et område hvor mange barn leker. Fagleder Audun tok med

Read More »

Viper i Ørland

I år har vi faktisk flere viper i kommunen enn i fjor (etter hva vi vet). Vi har registrert 13 par på lokaliteter som er egnede hekkeplasser. Om alle disse

Read More »

Myrrestaurering

I samarbeid med Statsforvalter og Miljødirektoratet er Besøkssenter våtmark Ørland godt i gang med restaureringen av Stamselvmyra vest og Vassmyra ved Rusaset. All hogst ble utført før hekketida. Det er

Read More »

Humleutstilling

Det er ikke hver dag noen banker på døra med en fiks ferdig utstilling! Vi fikk plass til Geir Gjelseth sine flotte bilder og historier om lokale humlers liv gjennom

Read More »

Sangsvaner

Store deler av Midt-Norges bestand av sangsvaner overvintrer på Ørland og arten er også kommunefuglen. Nå er styrking av parene i full gang og serenadene høres over hele Ørland. Dagene

Read More »

Stamselvmyra

I dag startet BVØ med de første praktiske tiltakene for å restaurere Stamselvmyra vest ved Rusasetvatnet. Det første som blir gjort er trefelling for fremkommelighet for gravemaskin og for å

Read More »

Kuldeperiode

I kuldeperioden for en stund siden kunne vi se litt uvanlig oppførsel hos flere arter. Vi har en stor bestand av trekkende kråker (antagelig fra land øst for Norge) på

Read More »

Vårstemning og fuglesang

Våren kommer tidlig til Ørland. Vi har allerede mange trekkfugler på plass og hormonene koker hos noen arter. Her er en duett med et stærpar som styrker forholdet. Tidligere trodde

Read More »