Ny stilling ved Besøkssenter våtmark Ørland

Våtmarksløftet, illustrasjon

Vil du bli vår nye prosjektmedarbeider?

Besøkssenter våtmark Ørland søker prosjektmedarbeider i 50% stilling i en 3-årsperiode.

De autoriserte besøkssentrene våtmark i Norge har fått midler fra Sparebankstiftelsen DNB til et prosjekt for å øke kunnskap om og engasjement for våtmark i Norge. Målgruppen er barn og unge. Prosjektet skal utvikle mange ulike systemer for informasjon og læring særlig rettet mot barnehager og skoler. En underliggende visjon er at dagens barn og unge, som fremtidens forvaltere av natur, skal lære å verdsette verdiene i våtmark og at det gjør dem til bedre ambassadører for bærekraftig naturforvaltning.

Prosjektet, kalt Våtmarksløftet, skal innhente kunnskap og erfaringer og utvikle ulike læringssystemer og utstyr til praktisk naturveiledning, digitale læringssystemer, undervisningsfilmer, utstillinger mm. Prosjektets varighet er 3 år. Stillingene plasseres en ved hvert av de autoriserte besøkssentrene våtmark i Norge. Det er henholdsvis; Ørland https://vatmarkorland.no/ , Jæren https://bvj.no/ , Lista https://www.listafyr.no/aktivitet/besokssenter-vatmark-lista/,  Oslo https://www.vatmarkoslo.no/ og Nordre Øyeren https://mia.no/besokssentervatmark

De ansatte vil inngå i et team hvor den enkelte også vil kunne få hovedansvar for ulike delprosjekter og utviklingsoppgaver. Arbeidet vil foregå i nært samarbeid med prosjektledelse og de andre stillingene samt med personellet ved det enkelte Besøkssenter våtmark. Vi ønsker variert kompetanse i teamet så er det enkelte punkter under du ikke matcher, men er god på noen, så kan du likevel være akkurat den vi er ute etter.

Besøkssenter våtmark Ørland (BVØ) skal ansette prosjektmedarbeider i 50% stilling i 3 år. BVØ arbeider for å kunne tilby høyere stillingsandel i kombinasjon med sentrets ordinære virksomhet. Se her for mer info om våre enhet. En evt. utvidelse av stillingen vil inneholde annet informasjonsarbeid.

Søkere må klargjøre om de søker stilling ved et spesifikt besøkssenter eller om flere arbeidssteder er aktuelle. Dersom det søkes flere steder, bør preferanser prioriteres i rekkefølge.

For nærmere informasjon om stillingene kan du kontakte:

Besøkssenter våtmark Ørland, Audun Eriksen, audun.eriksen@orland.kommune.no, tlf 47170454

Prosjektleder Per Espen Fjeld, perespen.fjeld@gmail.com tlf 46960982

Hva er våtmarksløftet?

Les mer om prosjektet her.