Hoggorm

Besøkssenter våtmark Ørland har mange varierte arbeidsoppgaver. Denne gangen fikk vi en telefon angående en hoggormfrøken som befant seg på et område hvor mange barn leker. Fagleder Audun tok med seg hoggormen, og den ble flyttet til et område hvor det ikke ferdes mye folk.Hoggormen er Norges eneste giftige slange. Les mer…

Myrrestaurering

I samarbeid med Statsforvalter og Miljødirektoratet er Besøkssenter våtmark Ørland godt i gang med restaureringen av Stamselvmyra vest og Vassmyra ved Rusaset. All hogst ble utført før hekketida. Det er Hvitsand entreprenør som utfører gravingen. Midlene er gitt primært med karbonlagring for øyet, men vi gleder oss til å se Les mer…