BVØ og Roret

RORET Ørland kulturforetak KF har ansvar for drift av kultur, idrett, natur og historie i Ørland kommune.

Ørland Kultursenter er et regionalt kultursenter på Brekstad i Ørland kommune. Senteret åpnet den 14. februar 2009. Det inneholder scener, kino, bibliotek, kulturskolelokaler, galleri Hans, det nasjonale Hannah Ryggen-senteret og Besøkssenter våtmark Ørland.

Besøkssenter våtmark Ørland (BVØ) er et besøks- og informasjonssenter med aktiviteter og utstillinger som ligger i tilknytning til flere av Norges viktigste naturreservater og fuglefredningsområder. Her skal du bli møtt av kyndige veiledere som kan svare på dine spørsmål. Og som kan guide deg i områdenes severdigheter. Senteret tilbyr guidede utflukter og visninger, utstillinger og temakvelder. Her skal du også finne litteratur og multimedia å fordype deg i, og selvsagt finnes det brosjyrer og informasjonstavler som skal tipse om reiseruter og naturopplevelser i regionen. Følg vår facebookside for oppdateringer.

Naturopplevelsen begynner i Besøkssenter våtmark.

Tanken er enkel, besøkssenteret skal være en innfallsport til naturen. Senteret skal inspirere og forklare hvordan mennesker og natur henger sammen. Naturveiledere skal fortelle og lokke til en spennende opplevelse ute i naturen. Besøkssenteret skal være en plass for liten og for stor, og en rik kunnskapskilde for alle som er nysgjerrige.

Nysgjerrighet, glede og kunnskap I besøkssenteret skal du kunne oppdatere deg om vekster, fugler, insekter og dyr som har tilhold i våtmarksområdene.

En hovedsak for besøkssenteret er å stimulere til at flere kan ta del i de fantastiske naturkvalitetene som finnes i regionen representert gjennom våtmarksområdene. Det legges til rette for at alle kan benytte områdene, selvfølgelig på områdenes premisser.

Velkommen inn i naturen! Langs kysten av Norge, og på tvers av landet, med Trondheimsfjorden som et naturlig navigasjonspunkt, har det i uminnelige tider vært trekkrute for fugler av mange forskjellige arter. Under høsttrekket kommer fugler fra nord og følger kysten sørover. Noen kommer østfra, ut Trondheimsfjorden, men felles for dem alle, er at de er på vei til overvintringsplasser syd i Europa og i Afrika, samt også vestover til Skottland og Island. På våren er trekkruten den motsatte.

Fuglenes ”Sinsenkryss” I og med at fuglene bruker kysten og fjordene til å navigere, samles mange på strategiske plasser, som kysten utenfor Midt-Norge og ved innløpet til Trondheimsfjorden. Kysten utenfor Midt-Norge, og Ørland kan derfor med god grunn kalles for fuglenes ”Sinsenkryss”

Utløpet av Trondheimsfjorden og kysten utenfor er blant de mest fuglerike områdene i Norge. Grunnen til dette er de næringsrike våtmarksområdene, tarevollene langs kysten, i tillegg til store gruntvannsområder utenfor strendene. Mange fugler overvintrer her, andre har sin rasteplass under vår- og høst- trekket. Langs Trøndelagskysten finner en også flere fuglefredningsområder.

Artsmangfold

I Grandefjæra alene regner en med at det er ca 200 arter, noen i store antall, som for eksempel midtsommers, etter hekkesesongen, samles det cirka 3500 sjøorrer i sjøområdet utenfor Grandefjæra for å myte, det vil si felle hale- og svingfjær. Grandefjæra er landets viktigste myteplass for denne andefuglarten.

Audun Eriksen er ansatt som fagleder natur fra 2020. Dette er senterets eneste faste ansatte og stillingen favner administrasjon og naturveiledning. Audun Eriksen er utdannet marinbiolog. Han var tidligere ansatt ved fuglekjennskapsstudiet ved Nord universitet. Audun har også turnert for Den kulturelle skolesekken i en årrekke med formidling for barn.