Sjelden gjest

Vi har for tiden en sjelden gjest ved Uthaug molo. En kanadahettemåke har forvillet seg over dammen, sannsynligvis med hjelp av det siste vestaværet for noen uker siden. Arten lever

Read More »

Hovsfjæra Fugletårn og Friluftsamfi

Mandag den 9.juli ble byggingen av et nytt Fugletårn/Friluftsamfi i tilknytning til Ørland Våtmarkssenter, denne gang i tilknytning til ramsarområdet Hovsfjæra i Ørland kommune. Anlegget skal være ferdig bygget i

Read More »

Edderdun fra nord

Jon Suul er styremedlem i Ørland Kultursenter/Ørland Våtmarkssenter og er et velkjent navn i NOF og norsk naturforvaltning.  Han har nylig ferdigskrevet en bok om den urgamle tradisjonen med å

Read More »

Verdifulle våtmarker

Våtmarkene hører til de mest produktive naturtypene. Imidlertid er våtmarkene noen av de mest truete økosystemer i verden De neste tiårene kommer det til å bli et stadig større press

Read More »

Verdens våtmarksdag

Verdens våtmarksdag blir markert i Ørland kultursenter den 2.februar. Der vil det bli aktiviteter på dagtid for barn og ungdom og på kveldstid med informasjon og foredrag.Se nettsidene til Ørland kultursenter for

Read More »

RAMSAR-OMRÅDER I MIDT-NORGE

Ørland våtmarkssystem Våtmarkssystemet på Ørland består av fire grunne kystområder. Dette er Innstransfjæra, Hovsfjæra, Kråkvågsvaet og Grandefjæra. Deler av områdene tørrlegges ved lavvann og store mudderflater blottlegges. Både mudderflatene og

Read More »

Ramsar

Ødeleggelse av våtmarksområder er et stort problem over hele verden. For å verne om de mest verdifulle områdene ble det inngått en internasjonal avtale (konvensjon) i Ramsar i Iran i

Read More »