Rydding av vannlinjer og takrør

Fylkesmannen i samarbeid med Besøkssenter våtmark Ørland har ryddet vannliljer og takrør i Eidsvatnet. Vassklippar’n utførte arbeidet. Deler av vannspeil er åpnet for vannfugl langs kanten av takrørskogen i nordvestenden.

Read More »

Portalskilt

Fylkesmannen i samarbeid med Besøkssenter våtmark Ørland, Hvitsand entreprenør og Punch reklame har nå satt opp nye portalskilt i verneområdene Hovsfjæra, Grandefjæra og Innstrandfjæra. Skiltene er utført i stål og

Read More »

Linerler

I tillegg til tjelden som vi har lagt til rette for, har også et linerlepar fått unger under plattingen.

Read More »

FUGLESANG I SKOLEN.

Besøkssenter våtmark har hatt fine dager med 3. og 4.-klassinger fra Botngård skole i skogen rundt Kamhaugen. Elevene har lært å kjenne igjen 4 fuglearter på lyd, og ellers sett

Read More »

Rusaset og ferdsel.

Vi ber om at publikum ikke tråkker opp stier rundt Rusasetvatnet. Østsiden av Rusasetvatnet er tenkt som et friområde for dyr- og fugleliv og vi ønsker ikke at det skal

Read More »