Våtmarksløftet

Ny prosjektmedarbeider

Vi er glade for å ha ansatt Jane H. C. Øksenvåg som prosjektmedarbeider for Våtmarksløftet! Hun skal jobbe med Besøkssenter våtmark Ørland sine ansvarsområder i prosjektet. Våtmarksløftet har som mål

Read More »

Nominasjon til Europarådets landskapspris

Oppdatering september 2022: Da er det klart at Rusaset-prosjektet blir Norges nominasjon til Europarådets landskapspris, etter at Statsforvalteren i Trøndelag først fremmet forslaget nasjonalt tidligere i sommer. Statsforvalteren skriver: Prosjektet

Read More »

17 millioner til våtmarkssentrene!

Sparebankstiftelsen DNB kom denne uken med sommerens største og gledeligste overraskelse: Tett opp under 17 millioner skal nå brukes på formidlingen av våtmark ved landets seks våtmarkssentre. Ilene er prosjektkoordinator.

Read More »

Rosenmåke i Ørland

Uthaug er kjent som et spennende sted for de som er interessert i måker. Måke-nerder er nærmest et begrep i fuglemiljøet, mye på grunn av at det kan være svært

Read More »

Lykkelig lunde

Det går ikke alltid bra med fugler som blir funnet i dårlig forfatning, men denne lundefuglen så ut til å bli glad for å se sjøen. Den hadde rotet seg

Read More »