Hoggorm

Besøkssenter våtmark Ørland har mange varierte arbeidsoppgaver. Denne gangen fikk vi en telefon angående en hoggormfrøken som befant seg på et område hvor mange barn leker. Fagleder Audun tok med seg hoggormen, og den ble flyttet til et område hvor det ikke ferdes mye folk.Hoggormen er Norges eneste giftige slange. Les mer…