Ny prosjektmedarbeider

Vi er glade for å ha ansatt Jane H. C. Øksenvåg som prosjektmedarbeider for Våtmarksløftet! Hun skal jobbe med Besøkssenter våtmark Ørland sine ansvarsområder i prosjektet. Våtmarksløftet har som mål å utvikle strategier og opplegg som skal brukes av sentrene under og etter at prosjektperioden på 3 år er over. Gjennom dette arbeidet skal vi nå ut til et større publikum over hele landet.

Våtmarksløftet, illustrasjon