Nominasjon til Europarådets landskapspris

Oppdatering september 2022:

Da er det klart at Rusaset-prosjektet blir Norges nominasjon til Europarådets landskapspris, etter at Statsforvalteren i Trøndelag først fremmet forslaget nasjonalt tidligere i sommer.

Statsforvalteren skriver:

Prosjektet gikk ut på reetablering av Rusasetvatnet på ca. 250 daa og tilrettelegging for fugle- og dyreliv, samt friluftsliv i perioden 2014-2017. I norsk sammenheng er dette et svært stort naturrestaureringsprosjekt, og erfaringene er videreformidlet rundt om i landet. Prosjektet har også skapt internasjonal interesse.

Om prisen

Europarådets landskapspris skal belønne en politikk eller tiltak iverksatt av lokale eller regionale myndigheter og deres grupperinger, eller særlig bemerkelsesverdige bidrag fra frivillige organisasjoner, for varig vern, forvaltning og/eller planlegging av landskap. Prisen skal gis til en politikk eller tiltak som kan tjene som eksempel for andre land, og som sikrer landskapskvaliteter og øker samfunnets bevissthet om landskapsverdier og hva som påvirker landskapet. Hvert land som har ratifisert den Europarådets landskapskonvensjon kan fremme en kandidat. Prisen deles ut annethvert år.

Statsforvalteren mener Rusaset-prosjektet oppfyller kriteriene for prisen på en god måte, og har derfor foreslått det for landskapsprisen. Ørland kommune som prosjekteier har sagt ja til å stille som kandidat. Dette er den eneste nominasjonen til denne prisen fra Statsforvalteren i Trøndelag.