Lykkelig lunde

Det går ikke alltid bra med fugler som blir funnet i dårlig forfatning, men denne lundefuglen så ut til å bli glad for å se sjøen. Den hadde rotet seg opp på land og krøpet i skjul ved garasjen til Oddvar Solem og var nok for forvirret til å finne veien til sjøen. Kanskje hadde den kollidert med noe etter å ha blitt blåst opp på jordet. Ingen vinger var brukket, brystbenet hadde godt med kjøtt på sidene så fuglen var i god kondisjon. Den ble sluppet i fjæra og dukket straks og svømte utover. Alt så ut til å være i orden. Takk til Oddvar som ønsket å hjelpe den. Dette var en årsunge så den har ikke like flotte farger på nebbet som de voksne i hekkedrakt. Lunden blir kjønnsmodne i 4-5-års alderen. De voksne fuglene møter partneren på hekkeplassen hvert år. Man har sett par som har holdt sammen i 20 år. Av alkefugler her på Ørland ser vi mest teist og alkekonge på vinteren. Innimellom kommer alke, lomvi og lunde hit også.

Lundefugl