Byggingen av det nye besøkssenteret

Takk til alle som var med på realisere det nye Besøkssenter våtmark Ørland! Samarbeidsvilje på tvers av mange enheter i Roret var uvurderlig i arbeidet. Vi har fått låne personell fra idrett, stab, drift, administrasjon og arrangement. I det hele tatt alle avdelinger i Roret.

Runhild Dammen: Utstillingsdesigner
Audun Eriksen: Prosjektleder, fagleder natur
Tore Jakobsen: Snekker, håndverker
Vegard Haglund Røstad: Maler, overflatebehandler
Kåre Jakobsen: Snekker og mye annet
Arnfinn: Elektriker (Elektro Fosen)
Audun Dueskar: Maler
Fosen ventilasjon,
Sissel Olsen: Kunstner
Mai Oksvold: Vaktmester
Anne Marit Helmersen: Besøkssenter våtmark
Roar Hegvik
Vladimir Starostin: Kunstløptrener
Arnt Åge Grande: Driftsleder Fosenhallen
Helge Olden: Leder, kommunalteknikk
Jarle Krangsås: Prosjektmedarbeider
Hanne Falstad: Daglig leder Roret
Daniel Johansen: Fagleder historie
Hans Eide: Leder stab
Gunn Kristin Ørsleie: Kulturskolerektor
Julie Innstrand: Badevakt
Ida Helen Pedersen: Bibliotekar
Frank Hordijk: Bibilotekar
Hanne Tøfte: Bibliotekar
Sarah Mikkelhaug: Danselærer
Stein Solli: innleser