Villblomstenes dag

Vi minner om arrangementet “Villblomstenes dag” søndag 20.06.21 (se våre arrangementer). Her skal vi blant annet se på forskjellige spiselige planter og smake på noen av de. Vi serverer en enkel suppe. Et mål for turen er å se den sjeldne planten Irsk myrklegg. Det var på Synnørsfjellet i Ørland at Arnfinn Skogen fant irsk myrklegg for første gang, i 1959. Denne underarten er kategorisert som sårbar på rødlista. Levestedet til irsk myrklegg er oftest fuktig kystlynghei, fuktige beitemarker, grunnlendte myrkanter og fuktige veikanter. I Norge har den to kjente utbredelsesområder: Sunnmøre og i utløpet av Trondheimsfjorden. Plantens tilbakegang skyldes at den er avhengig av blant annet kort vegetasjon, beiting og dyretråkk for å spire og etablere seg. Gjengroing av kulturlandskapet vil også påvirke planten negativt. Det er en skjøtselsavhengig plante. Bildet viser Irsk myrklegg fra Synnørsfjellet i år. Legg merke til de hårete begerene som er et viktig kjennetegn. Video fra Botanisk forening om Villblomstenes dag: https://youtu.be/L22oNjCOp7s