Litt idyll fra våtmarkshagen på kultursenteret, vår levende formidlingsarena.

Omtrent alle plantene vi hentet i nærområdene i fjor ser ut til å spire av full kraft. Tjelden la reiret sitt på anvist plass på hyttetaket slik som i fjor, og har nå klekt 3 unger som springer rundt i hagen (vær forsiktig hvor du går). Linerla har reir i år også med unger under takskjegget, og benytter gjerne formidlingsskiltet for våtmark som landingsplass. Tjelden kommer med renskede albuesnegl til ungene og da er det gjerne førstemann til mølla, siden muskelen er vanskelig å dele mellom flere. Det ser ut til at far er god til å beregne hvor store snegl de små ungene kan klare. Tjelden er en av få vadefugler som mater ungene, og slik hekking i våtmarkshagen krever nok det. Blomsterbildet viser en bukkeblad. Har du ikke bøyd deg ned og studert den før så må du gjøre det neste gang. Blomsten som vises her har lang griffel og korte pollenbærere. Den kan også være omvendt, med kort griffel og lange pollenbærere. Slik minsker den sjansen for selvpollinering. Planten bestøves av insekter. Tjelden tolererer tålelig godt at det er besøk i hagen, men kom ikke for nær ungene og se hvor du går. Trekk deg unna hvis fuglene blir urolige.