På oppdagelsesferd i fjæra

Denne uka har vi vært med Borgen barnehage på oppdagelsesferd i fjæra ved Åustrått. Engasjerte barn kosa seg og samlet forskjellige smådyr og algevekster. Etterpå ble det en gjennomgang av funnene for å se hva man fant. Hva skjer når man koker sjøvann? Ivrige barn smakte på saltet!Det mest overraskende funnet var en liten taskekrabbe (arten vi tradisjonelt fisker og spiser) med skallbredde på bare 45 mm. Slikt er sjeldent å finne i fjæra i Trøndelag, og enda sjeldnere inne i en fjord. De unge taskekrabbene trenger tareskogen i oppveksten. En teori er at fjordene i Midt-Norge er for kalde i taresonen om vinteren til at de overlever, og at krabbene er avhengig av den høyere vintertemperaturen i områdene ut mot åpnere hav. Fisker du med teiner har du kanskje lagt merke til at du får småkrabber langt ute. Lenger sør er små taskekrabber mer vanlig også innaskjærs. I de minste stadiene er taskekrabben hvit med svarte klospisser. Alle dyr som ble samlet inn ble sluppet fri igjen.