Hoggorm

Besøkssenter våtmark Ørland har mange varierte arbeidsoppgaver. Denne gangen fikk vi en telefon angående en hoggormfrøken som befant seg på et område hvor mange barn leker. Fagleder Audun tok med seg hoggormen, og den ble flyttet til et område hvor det ikke ferdes mye folk.Hoggormen er Norges eneste giftige slange. For mange er den en uvelkommen gjest rundt husveggen. Så hvordan kan man unngå hoggorm i sin egen hage? Det er viktig å huske på at hoggormen er en fredet art. I de fleste tilfeller vil den unngå mennesker, men hvis den blir skremt eller provosert kan den bite. Hoggormen er vekselvarm. På våren og sommeren liker den veldig godt å komme frem for å sole seg på varme steiner eller asfalt.Man kan flytte hoggormer, men det vil likevel trolig komme flere hoggormer i områder hvor de trives. Det kan hjelpe å fjerne steingjerder, busker og tett vegetasjon, men dette er også leveområder for mange andre nyttedyr som mister areal. Unngå å kaste organisk avfall nær egen bolig eller hytter. Det tiltrekker seg smågnagere, som igjen er populær føde for hoggorm. Det første bildet er tatt av Harald Dahlby.