Viper i Ørland

I år har vi faktisk flere viper i kommunen enn i fjor (etter hva vi vet). Vi har registrert 13 par på lokaliteter som er egnede hekkeplasser. Om alle disse går til hekking er ikke sikkert, men vi har i alle fall 2 lokaliteter hvor antall par er såpass at det blir litt trykk på antipredatoradferden slik at de ser ut til å klare å holde kråker unna. De første ungene er nå klekt og varmes av mor. Vi har i samarbeid med landbrukskontoret, grunneier og driver fått satt av et område som står brakt, så får vi se hvordan det går videre.