Myrrestaurering

I samarbeid med Statsforvalter og Miljødirektoratet er Besøkssenter våtmark Ørland godt i gang med restaureringen av Stamselvmyra vest og Vassmyra ved Rusaset. All hogst ble utført før hekketida. Det er Hvitsand entreprenør som utfører gravingen. Midlene er gitt primært med karbonlagring for øyet, men vi gleder oss til å se hvordan dette vil slå ut for området som helhet når det kommer mange små vannspeil som fuglene kan bruke i tillegg til Rusasetvatnet. En spesiell takk til grunneierne som lar oss gjennomføre dette. Foto: Erlend Skutberg.