Myrrestaurering

I samarbeid med Statsforvalter og Miljødirektoratet er Besøkssenter våtmark Ørland godt i gang med restaureringen av Stamselvmyra vest og Vassmyra ved Rusaset. All hogst ble utført før hekketida. Det er

Read More »

Humleutstilling

Det er ikke hver dag noen banker på døra med en fiks ferdig utstilling! Vi fikk plass til Geir Gjelseth sine flotte bilder og historier om lokale humlers liv gjennom

Read More »