Sangsvaner

Store deler av Midt-Norges bestand av sangsvaner overvintrer på Ørland og arten er også kommunefuglen. Nå er styrking av parene i full gang og serenadene høres over hele Ørland. Dagene tilbringes på åkrene på leting etter spillkorn, mens de søker til vann for å overnatte. Rusasetvatnet er en attraktiv overnattingsplass, men når det bare er åpen råk midt i vannet blir det trangt om plassen og Innstrandfjæra og Grandefjæra benyttes også. Her er litt video fra sist helg på Utstrand fra en flokk på ca 400 individer. 14. mars ble det telt over 1000 svaner i kommunen. Rekorden i selve Rusasetvatnet er 1221 stk!