Stamselvmyra

I dag startet BVØ med de første praktiske tiltakene for å restaurere Stamselvmyra vest ved Rusasetvatnet. Det første som blir gjort er trefelling for fremkommelighet for gravemaskin og for å minske vanntap fra myra. Planen er å ferdigrestaurere både Stamselvmyra vest og Vassmyra i løpet av året. Vi vil da ha restaurert 4 myrer i tilknytning til Rusasetvatnet, og håper på en god synergieffekt mellom områdene. Arbeidet utføres med restmidler fra Statsforvalter.