Sangsvaner

Store deler av Midt-Norges bestand av sangsvaner overvintrer på Ørland og arten er også kommunefuglen. Nå er styrking av parene i full gang og serenadene høres over hele Ørland. Dagene

Read More »

Stamselvmyra

I dag startet BVØ med de første praktiske tiltakene for å restaurere Stamselvmyra vest ved Rusasetvatnet. Det første som blir gjort er trefelling for fremkommelighet for gravemaskin og for å

Read More »

Kuldeperiode

I kuldeperioden for en stund siden kunne vi se litt uvanlig oppførsel hos flere arter. Vi har en stor bestand av trekkende kråker (antagelig fra land øst for Norge) på

Read More »