Vårstemning og fuglesang

Våren kommer tidlig til Ørland. Vi har allerede mange trekkfugler på plass og hormonene koker hos noen arter. Her er en duett med et stærpar som styrker forholdet. Tidligere trodde man at det var stort sett hannene hos fugler som sang, men man har i de siste årene blitt mer og mer oppmerksomme på sang hos hunnfugler. Det er ikke alltid like lett å vite hvem som synger hos arter hvor fjærdrakten er lik hos kjønnene. Hos dette stærparet kan det virke som de er nærmest jevnbyrdige i virtuositet, noe som er mindre vanlig. Som regel synger hunnen en enklere sang enn hannen, men denne hunnen ser ut til å beherske alle elementene av sangen. Her går de gjennom en utrolig imponerende rekke med imitasjoner av andre arter som grønnfink, vipe, bergirisk, svarttrost, stokkand, kjøttmeis, gråtrost og gråspurv. Jeg kan ikke se hvem som er hann og hunn av disse, men går ut fra at de er et par siden de synger tett sammen, rett ved fuglekassen, delvis synkront og med spørsmål/svar tematikk. Dessuten ble en artsfrende som landet like ved straks jagd bort