VERDENS VÅTMARKSDAG

2. februar er “Verdens våtmarksdag”. World Wetlands Day markeres over hele verden gjennom nettverket av Ramsarkonvensjonens søsterorganisasjoner og støttespillere. I år har også Ramsarkonvensjonen “convention on wetlands” 50 årsjubileum! Konvensjonen ble undertegnet i den iranske byen Ramsar i 1971, og Norge sluttet seg til i 1974. Dette er verdens største nettverk for verneområder med 171 medlemsland, 2 416 verneområder og 254,551,385 hektar vernet areal. I Norge er det 63 ramsarområder, med et areal på 909 134 hektar. Ørland våtmarkssystem er et av disse inkluderer de fire verneområdene Grandefjæra, Hovsfjæra, Innstrandfjæra og Kråkvågsvaet. Verdens våtmarksdag for 2021 er spesielt viet betydningen av ferskvannet på kloden. 1 milliard mennesker er direkte avhengig av våtmark i sitt levebrød, og våtmark er en nøkkelfaktor for vannkvalitet, flomdemping, karbonlagring og artsmangfold. Våtmark gir oss ris til 3,5 milliarder mennesker og er hjem for 40% av verdens arter. Likevel har 64% av verdens våtmarker forsvunnet siden 1900. Våre våtmarker er stadig under press fra veiprosjekt, vindturbiner, industri etc. i det vi går inn i FNs tiår for naturrestaurering. Les NOF sin kommentar til hvordan Norge ligger an: https://www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=2750Husk også vår markering i kveld hvor vi åpner utstillingen “Under” med undervannsbilder fra Ørland froskemannsklubb, hvor du blant annet får stifte bekjentskap med kommunens unike art Dendronotus yrjargul.