HVORDAN RENSE FUGLEKASSER (og litt om sex)

Nå er det en fin tid for rensking av fuglekasser. De fleste fugler fjerner ikke reiret selv. Noen vil forsøke å finne en annen reirplass, men dersom det ikke lykkes vil de ofte bygge reir oppå det gamle så lenge det er plass. Gamle reir vil inneholde parasitter som f.eks. hønseloppe. Disse kan ikke leve på mennesker, men kan bite i en kort periode hvis du får de på kroppen. Det er derfor lurt å renske kassene for gamle reir mens det er minusgrader og loppene ikke er aktive. Bruk gjerne støvmaske også når du koster ut det gamle reiret. Renskingen gjør kassen mer attraktiv for fuglene når de kommer tilbake for å hekke. Fuglelopper er bare en av mange parasitter fuglene må leve med. Ringmerkere kjenner lusfluer godt fra sitt arbeid (i fjor var også hjortelusflua mye i media). Folk flest foretrekker å ikke tenke på disse dyra, men de er også en del av artsmangfoldet. Faktisk en overraskende stor del. Noen estimerer at hele 40% av alle arter er parasittiske. Mange arter har parasitter som bare kan leve på dem selv, hvilket betyr at når en art er utryddingstruet så er dens parasitter ofte også det (og parasittens parasitter, og parasittens parasitt parasitter). Bare bra det tenker du kanskje, men mange dyr har faktisk nytte av parasittene også. F.eks. gjør ulvens Echinococcus granulosus (bendelorm) liten fortred for ulven som er hovedvert. Faktisk gjør den livet lettere for ulven da elgen som mellomvert får luftveisproblemer og blir lettere å fange. Og til slutt, selv om spranget fra fuglekasser blir litt langt; parasitter kan faktisk være årsaken til at sex og kjønn i det hele tatt utviklet seg. Teorien forklarer fordelen ved seksuell formering (kontra egenkloning) for verten i kappløpet med en plagsom parasitt med at det blir vanskeligere for parasitten å tilpasse seg det genetiske mangfoldet; https://www.livescience.com/14946-parasite-infection-sex…