Sjelden gjest

Vi har for tiden en sjelden gjest ved Uthaug molo.

En kanadahettemåke har forvillet seg over dammen, sannsynligvis med hjelp av det siste vestaværet for noen uker siden. Arten lever opp mot tundraen og sørover på både stillehavssiden og atlanterhavssiden av Nord-Amerika, og overvintrer ned mot de store sjøene og delvis ned mot Florida på østkysten.

Fuglen på Uthaug er sannsynligvis klekket i 2018, og er således ikke helt uerfaren på trekket, men har altså kommet et godt stykke ut av kurs. Siden tidlig i høst har det vært en stor stim med tobis som har hatt tilhold vest for moloen, og dette har trekt til seg en mengde sjøfugl. En stor flokk haveller har tilhold der, sammen med steinkobber, siland, alke og en flokk hettemåker. Sistnevnte art er nok det nærmeste kanadahettemåken kommer i å finne artsfrender. Stas har det også vært å se lundefugler spise tobis ved Uthaug i høst. Dette har vært unger klekket i 2019, og flere steder har lundene fått frem unger i år, nettopp på grunn av mere tobis i sjøen.

Ta deg en tur å se etter kanadahettemåken. Den er temmelig lik vanlig hettemåke, men har helt svart nebb, er litt mindre og lysere. Sikreste kjennetegn er de lyse vingeundersidene som mangler den mørke skyggen som hettemåka har.

Merk at begge artene nå er i vinterdrakt og ikke har hette slik de har om sommeren.

God jul!