Turkart

Besøkssenter våtmark Ørland jobber med kartgrunnlag for bærekraftig turisme. Stier og annen infrastruktur legges inn i kartdatabaser. Etterhvert vil vi presentere flere tematiske kart for turopplevelser i regionen. Her er en smakebit hvor vi viser turveisystemene “Turveier til alle grender”, “Turveier i herregårdslandskapet” og Ervik turveier (Rusasetfjellet). Du kan følge din egen posisjon i sanntid ved å klikke ikonet øverst til høyre. Neste kart ut er en oversikt over alle gapahukene i kommunen. https://www.orland.no/turkart/map.html