RIV DET OPP MED ROTA!

Rønne grendalag og Roret jobber videre med oppgradering av Ryggamyra og vi har tidligere reklamert for de nye turveiene i området. I dag var femte klasse fra Opphaug skole på besøk og gjorde en innsats for å fjerne ungskudd av platanlønn i strålende høstvær. Denne fremmede arten er i sterk spredning på Ørland og i Trøndelag. Det tette løvverket stenger ut lyset for mange andre treslag, og etter noen år tar den fullstendig overhånd (løvskogens svar på sitkagran). Det skjer også kjemiske endringer i jordsmonnet og arten frør seg raskere/tidligere her i Norge enn i opprinnelige leveområde. I Ryggamyra har vi satt oss som mål å fjerne arten helt. I dag kom vi et stykke videre da elevene fjernet ca 200 ungtrær. Takk!