Femtrådet tangbrosme, Vallersund, Fjæreekskursjon

Den forreste ryggfinnen er tett besatt med sanseceller og brukes som smaks- og luktorgan og pulseres som en slangetunge (bevegelsen vises dessverre ikke i videoen). Arten lever på grunt vann og kan finnes under steiner og tang.