Her er noen bilder fra markeringen av Grande amfi 10 år sist tirsdag. Ekstra stor takk til Ørland Barne og Ungdomskorps for musikken og Karin Størseth for talen! Amalie K vant quizen.