Rydding av vannlinjer og takrør

Fylkesmannen i samarbeid med Besøkssenter våtmark Ørland har ryddet vannliljer og takrør i Eidsvatnet. Vassklippar’n utførte arbeidet. Deler av vannspeil er åpnet for vannfugl langs kanten av takrørskogen i nordvestenden. Vannliljene er dratt opp med rota, så forhåpentlig holder det en stund og fuglene får høstsesonger på lokaliteten. Tidligere har det mest attraktive område vært blokkert for vannfugl fra sensommeren og utover p.g.a. vannliljebladene.