Naturuka og å spille på humle

Neste lørdag starter naturuka (se våre arrangementer). Vi åpner våtmarkshagen 29. august og da blir det flere aktiviteter og innslag. Audun Eriksen vil forsøke å spille rosenborgsangen på ei humle

Read More »

Rydding av vannlinjer og takrør

Fylkesmannen i samarbeid med Besøkssenter våtmark Ørland har ryddet vannliljer og takrør i Eidsvatnet. Vassklippar’n utførte arbeidet. Deler av vannspeil er åpnet for vannfugl langs kanten av takrørskogen i nordvestenden.

Read More »

Portalskilt

Fylkesmannen i samarbeid med Besøkssenter våtmark Ørland, Hvitsand entreprenør og Punch reklame har nå satt opp nye portalskilt i verneområdene Hovsfjæra, Grandefjæra og Innstrandfjæra. Skiltene er utført i stål og

Read More »