Hjelp oss å finne Ørlands kommuneblomst!

I artsdatabanken så er eneste registrerte lokalitet for engstorkenebb å finne i gamle Bjugn kommune innerst i Eidsbukta. Det ser ut til at arten har forsvunnet fra Eide og etter flere besøk uten å klare å finne arten så hadde det vært fint med litt hjelp fra publikum. Dessverre er den lett å forveksle med skogstorkenebb, men her kommer noen kjennetegn man kan bruke for å skille de to. Kronbladene er gjennomgående lysere blå uten skogstorkenebbens rødtone. Det er imidlertid en del variasjon og skogstorkenebb kan også ha lyse kronblad. Det kan likevel være greit å se etter fargen på blomsten og så sjekke bladene for å fastslå arten. Disse er dypere fliket enn hos skogstorkenebb med 7-9 fliker (7 hos skogstorkenebb) og med lengre, smalere fliker og tenner. Send gjerne bilder, og husk å få med både blad og blomst.Les mer om engstorkenebb her: http://www.luontoportti.com/…/no/kukkakasvit/engstorkenebbhttps://snl.no/engstorkenebb.