Tjeldunge

Ungene er mer framme nå og blir matet med meitemark av far.