FUGLESANG I SKOLEN.

Besøkssenter våtmark har hatt fine dager med 3. og 4.-klassinger fra Botngård skole i skogen rundt Kamhaugen. Elevene har lært å kjenne igjen 4 fuglearter på lyd, og ellers sett på hva vi fant på hver enkelt tur av smådyr og sportegn. Prosjektet er et samarbeid med NOF-Trøndelag. Vi var ikke alltid heldig med været, men mange fugler var samarbeidsvillige og kom tett på oss. Selvfølgelig var det noen fugler som ønsket mer avstand til oss, men som elevene sa: “sånn er det i korona-tida”.