Momyrtur

Noen bilder fra dagens tur til Momyran i Åfjord, som NOF, Fosen lokallag og Besøkssenter våtmark Ørland arrangerte. Det var mer snø nå enn på turer vi hadde tidligere år på samme tid, og store deler av vannet var fortsatt islagt. Det ble imidlertid en lang artsliste på fugler, og brushanen (en hann og en hunn) og to sotsniper var kanskje det mest uventede her på denne årstiden. Totalt ble det 52 fuglearter.