Våtmarkshage

Vi lager våtmarkshage på kultursenteret med 3 dammer og formidlingshytte. Tjelden har allerede flyttet inn.