grønnstilk

Momyrtur

Noen bilder fra dagens tur til Momyran i Åfjord, som NOF, Fosen lokallag og Besøkssenter våtmark Ørland arrangerte. Det var mer snø nå enn på turer vi hadde tidligere år

Read More »

Rusaset og ferdsel.

Vi ber om at publikum ikke tråkker opp stier rundt Rusasetvatnet. Østsiden av Rusasetvatnet er tenkt som et friområde for dyr- og fugleliv og vi ønsker ikke at det skal

Read More »