Sothøne

På 70 tallet hekket sothøna i Rusasetvatnet. Etter restaureringen har vi vært spent på om arten ville komme tilbake. I 2017, 18 og 19 hadde vi besøk av enkeltindivider. Nå ser det mer lovende ut, med hele 5 individer på plass. I tillegg er det en del knuffing dem i mellom, som også kan være et tegn på etablering.