Restaurering av våtmark: Kråktjørna

Fylkesmannen i samarbeid med grunneiere, Besøkssenter våtmark Ørland og Hvitsand entreprenør har i desember restaurert Kråktjørna til tilnærmet samme størrelse som på 60-tallet. Vannet var gjengrodd og har hatt beskjeden fugleaktivitet de siste år. Nå har det fått et stort vannspeil og flere fine små øyer som vi håper kan fungere som hekkeplattformer. Det er ikke tilrettelagt for ferdsel ved tjønna, men den er snarere tenkt som et hekkeområde hvor fuglene får være i fred. Når prosjektet startet var vi spente på om grunnen var for forurenset med utsig fra gjenbruksstasjonen, men vannprøvene var innenfor det forsvarlige. For å unngå evt. forverring er utsiget fra den gamle avfallsplassen ledet i en grøft utenom tjønna. Det er et beskjedent nedslagsfelt for nedbør som styrer vannstanden, så den vil nok variere en del. Forhåpentlig vil dette gi gode muligheter for næringssøk hos mange arter. Hvor lang tid tar det før fuglene tar den i bruk? Ikke lenge! Siste besøk ble gjort 30.mars og det var første gang fugler ble observert i den nye dammen. 11 gråhegrer og 12 stokkender rastet. Mest gledelig var det å se 6 krikkandhanner i fullt paringsspill i konkurranse om 2 hunner! Dette lover bra! En ekstra takk rettes til de samarbeidsvillige grunneierne som gjorde dette mulig!