VIPE

Få av oss flyr for tiden, men mange trekkfugler har allerede ankommet Ørland. De første vipene ble sett 7. mars, og nå er de også på plass på Rusasetvatnet. Det har vært flere hekkinger der de siste årene og små unger har vært observert på øyene i vatnet. Vi har derimot vært usikre på hvor mange av de som vokser opp, og var derfor glade for å se at to par viper prøvde seg i marka rundt vatnet i fjor. Dette så ut til å gå bedre da det senere på sommeren ble observert større unger og mer agressive vipeforeldre. I år har fylkesmannen bevilget midler til et vipeprosjekt i fjæra nedenfor Austråttborgen hvor gårdbruker og grunneier Bjørn Andersen vil legge til rette for arten i samarbeid med Besøkssenter våtmark Ørland og NOF fosen. Tiltak som vil prøves er bl.a. brakklegging, beiting og drift etter vipas hekkesyklus. Vi krysser fingrene for et godt vipeår!

Foto: Harald Dahlby, Rusaset 2019