Restaurering av våtmark: Kråktjørna

Fylkesmannen i samarbeid med grunneiere, Besøkssenter våtmark Ørland og Hvitsand entreprenør har i desember restaurert Kråktjørna til tilnærmet samme størrelse som på 60-tallet. Vannet var gjengrodd og har hatt beskjeden

Read More »

VIPE

Få av oss flyr for tiden, men mange trekkfugler har allerede ankommet Ørland. De første vipene ble sett 7. mars, og nå er de også på plass på Rusasetvatnet. Det

Read More »