Bidra til bildeutstilling av pinnsvin under Naturuka? Hvis mange blir med, kan vi få en artig utstilling samtidig som vi får en viss oversikt over bestanden av pinnsvin i vårt distrikt.