Observasjon av snadderand i Innstrandfjæra

Gunnar Dybvikog Svein Melum observerte Snadderand i innstrandfjæra den 9.april. Snadderanda er en fugleart i andefamilien. Den tilhører gressendene og er litt mindre enn stokkand, vekt 700–800 g. Hannen er grå- og brunvatret med hvitt vingespeil og svarte og rødbrune vingedekkfjær, svarte haledekkfjær og hvit buk. Hunnen er mer brunspettet som stokkandhunnen. Hekkefugl med flere underarter i store deler av Europa, Asia og Nord-Amerika. Et økende antall observasjoner er gjort i Norge nord til Vesterålen. Hekking er påvist et fåtall ganger fra Oslofjorden til Nordland. Snadderanda er en trekkfugl og Nordeuropeiske fugler overvintrer hovedsakelig fra Vest-Europa til Middelhavet.