Velkommen til markeringen av Verdens Våtmarksdag på Ørland Kultursenter lørdag 2. februar kl 11.00-15.00