2500-3000 grågås på Ørland

Akkurat nå er det ca 2500 – 3000 grågås på Ørland. Grågåsbestanden i Norge er i vekst. Den er grovt anslått til minst 10 000 – 12 000 hekkende par, dvs 70 000 – 100 000 individer i høstbestanden. Grågåsa kan bli opp til 90 cm lang med et vingespenn på inntil 180 cm. Vekten kan komme opp mot 3,7 kg. Grågåsa er i hovedsak på vei til Spania, der de overvintrer.